Điều kiện học lái xe ô tô hạng B2
*Điều kiện học viên
- 18 tuổi trở lên
- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương)
- 2 CMND photo đối với công dân nước Việt Nam
- Hộ chiếu và thẻ xanh đối với người nước ngoài
18 tuổi trở lên
- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương)
- 2 CMND photo đối với công dân nước Việt Nam
- Hộ chiếu và thẻ xanh đối với người nước ngoài

SHARE THIS

0 nhận xét: